Dnia 30.11.2019r., w sobotni wieczór, młodzież z XXIII LO, w ramach zajęć pozalekcyjnych „Edukacja artystyczna”, udała się, wraz z paniami Magdaleną Krępą-Tataratą, Edytą Miller oraz Hanną Niemczyk na spektakl „Ruscy” do Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Sztuka, wystawiona na scenie Stara Apteka, opowiada o Polakach, którzy nie z własnej woli i winy zostali skazani na rozłąkę z krajem, a z powodu swojej tożsamości narodowej byli prześladowani. Uwzględniając perspektywę historyczną, autor przygląda się również losowi dzisiejszych polskich repatriantów, ich zmaganiom z własną tożsamością rozpiętą w dramatyczny sposób pomiędzy polską martyrologią a kulturową rosyjskością, na którą wyrokiem historii zostali skazani. Opowiadając o repatriantach, autor przygląda się również polskiemu losowi i zadaje pytania o prawo do bycia Polakiem na przekór historii.

Reżyserem spektaklu jest Adam Orzechowski.

Po wyjściu z teatru, młodzi ludzie zgodnie stwierdzili, że sztuka bardzo ich poruszyła, a gra aktorska była niezwykle przekonywująca, o czym świadczyły owacje na stojąco!

Przed nami kolejne interesujące spotkania z filmem, teatrem, sztuką…