Serdecznie zapraszamy Rodziców Rodzeństwa, którzy wcześniej ukończyli I część Szkoły dla Rodziców do udziału w II części szkolenia pt. „Rodzeństwo bez Rywalizacji”,podczas którego rodzice wzmocnią swoje kompetencje wychowawcze, nauczą się jak pomóc dzieciom żyć w zgodzie, bez rywalizacji, zazdrości, porównywania.

Tematyka zajęć:

*Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka;

* Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje

– rola rodziców  w eliminowaniu zachowań niepożądanych;

* Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania;

* Równo czy sprawiedliwie?;

* Jak radzić sobie z egoizmem?;

* Problem ulubieńców;

* Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze

współdziałania;

* Mechanizmy wpisywania dzieci w role;

* Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach;

* Wpływ ról na relacje w rodzinie – sposoby przeciwdziałania;

* Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski;

* Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania;

* Trudny konflikt między dziećmi – rodzic mediator;

Zajęcia odbywać się będą w Europejskim Centrum Solidarności w terminie od 13.11.2019 r. do 17.12.2019 r.

Szczegółowe informacje i zapisy – Julia Wójcik, tel. 606 299 555