Komórkomania czyli Dzień Dawcy Szpiku jest od dwóch lat organizowany przez uczniów naszego Liceum. Jest to akcja informacyjno – edukacyjna skierowana przede wszystkim do młodzieży licealnej, odbywająca się przy współpracy z organizacją DKMS. W tym roku akcja odbyła się 27 listopada, nasi uczniowie w ramach akcji również odwiedzili przedszkole. Dziękujemy uczniom LO za bardzo za duże zainteresowanie i wkład pracy!