Przekazujemy link do  ankiety  dla rodziców/opiekunów dzieci  uczestniczących w  „Programie dla szkół  2018/2019”.  Program ma na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.  Wypełnienie  krótkiego  formularza  pomoże nam  sprawdzić atrakcyjność i funkcjonalność działań promocyjnych  prowadzonych  przez KOWR w ramach projektu.

Anonimowa ankieta  dostępna  pod linkiem http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5  będzie aktywna do 24 listopada br.

Bardzo dziękujemy za pomoc i czas  poświęcony na wypełnienie ankiety.