Dnia 28.10.2019r. klasa 7b wzięła udział w warsztatach z cyberprzemocy, poprowadzonych przez panie Katarzynę Sekułę oraz Annę Krzemińską z Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM w Gdyni, które odbyły się w naszej szkole.

Na zajęciach zostały poruszone następujące tematy: bezpieczeństwo w Internecie, poszerzenie wiedzy o aplikacjach społecznościowych, podstawy polskiego prawa i regulaminów, kwestia świadomego korzystania z Internetu.

Ze względu na wszechogarniające nas elektroniczne środki przekazu i płynące z nich zagrożenia, zajęcia te były bardzo przydatne i pouczające. Wyniesioną z nich wiedzę, bez wątpienia, można konstruktywnie wykorzystać w życiu codziennym. Dziękujemy za ich przeprowadzenie 🙂