Dnia 11.092019 roku dzięki uprzejmości radców prawnych z Teneo i współpracy jaka nasza szkoła  zawarła odbyły się zajęcia prawne – prawo karne dla czterech klas licealnych. Prowadzącą spotkanie była radca prawny Pani Barbara Sikorska Młodzież miała możliwość dowiedzieć się, że prawo karne to zbiór przepisów określających czyny zabronione i konsekwencje ich popełnienia. Prawo karne charakteryzuje równość, co oznacza, że wszyscy wobec prawa są równi. Młodzież dowiedziała się, że prawo to dzieli się na inne bardziej szczegółowe działy jak prawo procesowe, wykonawcze, skarbowe, dyscyplinarne administracyjne i międzynarodowe. Dzięki spotkaniu licealiści już wiedzą co to zbrodnia, a co występek i jakie są środki karne. Prowadząca poświęciła uwagę również odpowiedzialności karnej nieletnich czyli wszystkich  przed 17 rokiem życia. Przedstawiła środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ciekawostka było również poznanie okoliczności wyłączających winę t.j. niepoczytalność upośledzenie, choroba psychiczna, obrona konieczna, dobro jednostki i dobro społeczne. Młodzież bliżej zapoznana została też z  pojęciem świadka koronnego. Za wyjątkowo ciekawe zajęcia serdecznie dziękujemy.