Na dzisiejszych zajęciach w świetlicy rozmawialiśmy o uzależnieniach. Uczniowie dowiedzieli się czym jest uzależnienie i jak rozpoznać problem. Na zakończenie zajęć powstała praca plastyczna.