Drodzy Rodzice,

w dniach 11 – 13 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w rekolekcjach wielkopostnych.

Zajęcia dla klas 0 odbywają się wg planu (uczniowie uczestniczą w rekolekcjach w trakcie zajęć).

Zajęcia dla klas 1 – 3 odbywają się wg planu lekcji skróconych do 30 min. lekcji (uczniowie uczestniczą w rekolekcjach w trakcie zajęć).

Klasy 4 – 7 mają 4 pierwsze lekcje po 30 min, klasy 8 i gimnazjum  5 pierwszych  lekcji, a następnie udają się na rekolekcje do kościoła.

Klasy licealne mają wszystkie lekcje wg planu skróconych lekcji do 30 min.

W środę 13 marca klasy 4 – 8 i gimnazjum nie mają lekcji – uczestniczą w zakończeniu rekolekcji. Chętni uczniowie mogą korzystać z konsultacji nauczycieli wg harmonogramu zamieszczonego na szkolnej tablicy ogłoszeń – na parterze.