27.03.2019 r. odbyła się  w naszej szkole IX edycja  Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pt.: „Atleci słów” dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej, korzystających z terapii logopedycznej.

Głównym celem konkursu było rozwijanie kompetencji językowych dzieci. Uczestnicy konkursu prezentowali dowolne wiersze.

Występy młodych aktorów oceniało jury w składzie:

przewodnicząca – p. Anna Wilhelm – wicedyrektor

członek – p. Aleksandra Treder – nauczyciel religii

członek – p.  Izabela Tomczak – Pytka- nauczyciel języka polskiego

 Wyniki konkursu:

I miejsce – Łucja Pieczonka SP nr 18
Aleksandra Dawidziuk SP nr 20

II miejsce – Daria Deluga SP nr 18
Ignacy Małasiewicz SP nr 18

III miejsce – Gabriela Mirowska SP nr 20
Martyna Kulon SP nr 20

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i ZAPRASZAMY  za rok – na X  jubileuszową edycję konkursu!