Otrzymaliśmy certyfikat za aktywny i twórczy udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.

Certyfikat>>