Dnia 28.01 2019 dzięki współpracy naszej szkoły z Fundacją prawną TENEO mogliśmy gościć Radce prawnego Pana Szymona Dejka. W spotkaniu uczestniczyły klasy 3 gimnazjum, klasy 7 i klasy 8 ZSO nr 10. Pan radca prawny przygotował dla młodzieży niezwykle ciekawy wykład i prezentację dotyczący ochrony prywatności w sieci. Prawo do prywatności to jedno z podstawowych praw człowieka chroniony przez Konstytucję RP, Pakt praw europejskich i politycznych oraz przez europejska Konwencję o ochronie praw człowieka.

Lecz co się dzieje w sieci?

Logując się na Facebooku wyrażamy zgodę na pobieranie przetwarzanie naszych danych osobowych przez Stany Zjednoczone Ameryki. Te dane to wszelkie informacje o tym co nas w sieci interesuje, informacje o osobach z którymi się kontaktujemy, dane o płatnościach, dane kart kredytowych i debetowych, lokalizacja z systemu GPS, monitorowanie usług reklamowych wszystkie te dane bezpośrednio trafiają na Instagram i Whats App.

Poruszając się nieostrożnie w sieci stajemy się w pewnym stopniu  produktem na sprzedaż, podatnym na manipulację, dezinformację, inwigilowaną przez  Cookiem, spyware, phishing. Narażeni  jesteśmy na kradzież prywatności przez monitoring wizyjny, spamming, cyberstalting czy hate- nie gódźmy się na to korzystajmy z Internetu z głową.