Realizując innowację pedagogiczną w zakresie edukacji prawnej dla uczniów ZSO nr 10, dyrektor szkoły podpisała porozumienie o współpracy z FUNDACJĄ TENEO. W ramach współpracy, Fundacja będzie realizowała program „Uczniowie bliżej prawa”.
Cel programu :
-podniesienie świadomości prawnej młodzieży
-rozwijanie umiejętności korzystania z wiedzy prawnej w życiu prywatnym i publicznym.