Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza na XI Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców. Odbędzie się ono dnia 24 października  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w godzinach 17.00 – 19.00.

Zaproszenie>>

List Piotra Kowalczuka Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds.  Polityki Społecznej skierowany do Rodziców i Opiekunów>>