Dnia 04.06.2018 r. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP nr 18 Weronika Furmaniak z klasy 7a wraz z Opiekunem SU panią Hanną Niemczyk udały się na XVIII Sesję Dziecięcej Rady Miasta Gdańska, która odbyła się w Wielkiej Sali Obrad Nowego Ratusza, z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Temat tegorocznej sesji brzmiał „Gdańsk- miastem równego traktowania”.

Młodzi Radni chętnie wypowiadali się na różne tematy dotyczące między innymi równouprawnienia osób niepełnosprawnych, odmiennych narodowości, tolerancji religijnej.

Padł wniosek o darmowe muzea i teatry dla wycieczek szkolnych oraz o integrację środowiska szkolnego w Gdańsku, wymiany uczniów miedzy szkołami, celem dzielenia się doświadczeniami.

Młodzi ludzie byli doskonale przygotowani, wykazali się wieloma kreatywnymi pomysłami, zadawali Radnym liczne pytania. Zaznajomili się z zasadami demokracji, działalności samorządu terytorialnego oraz tworzenia prawa lokalnego. Wnioski zostały spisane i będą przekazane Prezydentowi Miasta Gdańska.

Był również czas na pracę w grupach, gdzie wypracowano najważniejsze punkty, które przegłosowano.

W trakcie obrad uczniowie mogli liczyć na pomoc Radych Miasta Gdańska, Przewodniczącego Bogdana Oleszka, Agnieszki Owczarczak – Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdańska, Beaty Dunajewskiej- Radnej Miasta Gdańska oraz Emilii Lodzińskiej- Radnej Miasta Gdańska.

Uczniowie otrzymali upominki oraz Certyfikaty Radnego.

Udział w tej wyjątkowej sesji, bez wątpienia był dla młodych ludzi niezapomnianym, wzbogacającym o nowe doświadczenia, przeżyciem.