1. Za zgubiony, zniszczony lub niezwrócony
  • podręcznik do kl.1,2,3 szkoły podstawowej
  • podręcznik do języka angielskiego lub materiały edukacyjne do kl.1,2,3 szkoły podstawowej
  • podręcznik do kl.4,5 szkoły podstawowej
  • podręcznik do kl.1,2 gimnazjum

– rodzice ucznia dokonują wpłaty na rachunek  dochody budżetowe miasta; nr rachunku: 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603 z dopiskiem- nazwa szkoły, imię i nazwisko wpłacającego.

Ksero dowodu wpłaty wraz ze zgodą na przekazanie danych osobowych, Rodzice przynoszą do sekretariatu szkoły.

Informację nt wartości podręcznika  można uzyskać od  pracownika biblioteki.

lub

– kupują do biblioteki nową książkę w cenie podręcznika , po konsultacji z pracownikiem biblioteki.

Zgoda na przekazanie danych osobowych do pobrania >>