Zapraszamy rodziców przyszłych uczniów klas „0” i I
na spotkanie, które odbędzie się w stołówce naszej szkoły
19 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00