Na prośbę Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przekazujemy Państwu zamieszczoną poniżej informację.

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi
26 czerwca 2017.

  1. Dzień otwarty i inne działania placówek

W instytucjach, podmiotach leczniczych  i organizacjach pozarządowych będzie można zapoznać się z ofertą placówki i otrzymać przydatne informacje związane z problemem uzależnień oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami,  podczas organizowanych w tym dniu dodatkowych dyżurów, w tym m. in.:

  • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień , www.gcpu.pl w tym dniu w Punkcie Pomocy Psychologicznej dyżur specjalistów będzie przedłużony do godziny 18.00. W tym czasie będzie można skorzystać z konsultacji ze specjalistami, zobaczyć placówkę, dowiedzieć się, co oferuje, otrzymać wstępną pomoc psychologiczną (osoby uzależnione, rodziny osób uzależnionych, rodzice, opiekunowie, i inni zainteresowani).
  • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” www.mrowisko.org.pl .

W tym dniu w godzinach 12.00-15.00 Klub „Glanik” mieszczący się przy ul. Waryńskiego 45  i Klub „Reduta” przy ul. Reduta Wyskok 9 ,  zapraszają na dzień otwarty.

W parku przy ul. Krowoderskiej w godzinach 16.00-19.00 specjaliści zaangażowani

w program  „Street bus” poprowadzą zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji psychologicznej.

W bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej Madison w Gdańsku ustawiony zostanie  „Kontakt bus”. Tu mieszkańcy miasta Gdańska będą mogli uzyskać informacje o ofercie pomocowej placówek, realizujących działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

  • Poradnia Stowarzyszenia „Monar”,

http://www.monar.org/placowka/stowarzyszenie-monar-poradnia-profilaktyki-leczenia-i-terapii-uzaleznien-w-gdansku/ ul. Srebrniki 9, Gdańsk, tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89.

W tym dniu planowany jest dodatkowo dyżur prawnika w godzinach 17.00-19.00 oraz otwarta grupa dla rodzin  osób u zależnionych lub będących w grupie ryzyka,  na którą specjaliści zapraszają w godzinach 17.00- 19.00.  Poradnia Monar proponuje również w sobotę 24.06.2017 spotkanie wykładowo- warsztatowe dla rodzin na temat substancji psychoaktywnych prowadzone przez specjalistę Pana Adama Hęćko. Zapisy na to spotkanie możliwe są poprzez kontakt telefoniczny z poradnią. 

  • Rodzinna Poradnia NZOZ „Monar”
  • ,  Gdańsk  ul. Agrarna 2,  w godz. 8.00-14.00 będzie 20 czerwca bezpłatnie przyjmować osoby zainteresowane na konsultacje do Poradni, tel. 505-607-440
  • Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznejwww.profilaktykaspoleczna.pl , Gdańsk Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19 tel: 733 522 773

W tym dniu dodatkowo będzie możliwość skorzystania z porad osób dyżurujących

w następujących  placówkach:

Gdańsk, ul. Oliwska 62, tel. 58 342 33 27   oraz  58 342 33 00

Gdańsk ul. Gospody 19 AB, tel. 58 728 34 72

Gdańsk ul. Srebrniki 9, tel. 58 346 15 03

Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 22,  tel. 513-164-335

II. Materiały informacyjne zbierające informację o wydarzeniach w dniu 26.06 br. oraz działaniach  podejmowanych przez placówki pomocowe będzie można otrzymać  w dniu wydarzenia w  „Kontakt busie”,  jak  również na stronach:  Miasta Gdańska, GCPU i części partnerów uczestniczących w wydarzeniu.

III.  Działania medialne,  m.in. audycje tematyczne Radio Gdańsk, Radio Plus.

Osoby do kontaktu:

Anna Baranowska (GCPU) – tel. 669-979-206, a.baranowska@gcpu.pl

Monika Piotrzkowska-Dziamska ( GCPU)  – tel. 502-430-652, m.piotrzkowska@gcpu.pl